Velkommen til Nøtterø Båtforenings hjemmeside

2019

Foreningens årsmøte 2019 ble avholdt i klubbhuset til Nøtterøy Idrettsforening, Duken, den 12. mars kl.18.30. Frammøtet var større enn på mange år. Møtet ble innledet med en orientering om områdeplanen Brua, som forøvrig kan følges på
www.faerder.kommune.no. Referat fra årsmøtet finnes her under "Dokumenter".

Godt nytt år (når vi nå har ei uke av det nye året bak oss). Vi har begynt med medlemslista og fått informasjon om at 350 plasser er leid ut pr. 8. januar. Meldinger fra styret til medlemmene vil fra i år gå pr. epost og SMS. Derfor må felt for epostadresse og mobilnummer være 100% korrekt utfyllt i systemet Havneweb.

Første melding pr.epost vil bli sendt ut den 5. februar. Båtvaktene sesongen 2019 vil være tema.


2018

I dag skriver vi søndag 14. oktober og vi går inn i uke 42. Det blir den siste uka denne sesongen hvor vann og traller er tilgjengelig i havne. Passende dag i uke 43 vil det bli gjort vinterklart - vannet vil bli stengt og trallene vil bli satt inn m.m.

Vi er i slutten av mai inne i en fantastisk periode. Det syder av liv i havna! Også bak kulissene har det vært aktivitet. Havneweb er tatt i bruk! Etter hvert blir dette systemet med dets muligheter til å sende SMS og epost, det eneste kontaktpunktet medlemmene i mellom. I år vil www.nøtterøbåtforening.no være i funksjon og det vil komme en link til Havneweb øverst på hjemmesida vår.


Vimpelen
er heist, slangene er lagt ut og vaktbua er klar for sesongen. I år starter vi opp 1. mai og som vanlig har materialforvalter Edgar Buøy og Markus Lillengen første vakt.

Arbeidet
med vaktlistene er nå godt i gang. Mai, juni og juli er satt opp. Gjør et søk for å finne din dag for vakt.

Årsmøtet
ble avholdt som annonsert. Referatet er under arbeid i styret og vil komme blant "Dokumenter" med det første. Av besluttede endringer kan vi nevne her: Kontingent kr 250,-, vakttid fra kl. 21.00 - 01.00 neste dag og avgift for ikke utført vakt kr 1.500,-. Nøtterø Båtsenter AS vil engasjere vaktselskap ut over den tiden vi sitter vakt.

Vi er inne i siste uke før årsmøtet den 5. mars. Innkallingen er under utsendelse og ligger blant dokumenter Nøtterø Båtsenter AS sender ut i forbindelse med overgang til nytt system for drift av båthavna. Nevnte utsendelse er forsinket. Derfor har vi sendt epost tirsdag 27. februar til de av medlemmene vi har adresse til. Vi legger også innkallingen til årsmøtet under "Dokumenter" her. Fristen for ønske om vakt settes foreløpig til dato for årsmøtet.
Styret møtes tirsdag den 23. januar for i hovedsak å forberede årsmøtet mandag den 5. mars. Ønsker om båtvakt sendes styretnbf@gmail.com innen 5. mars.2017


Sesongen er over!


Melding fra politiet 2. november: Tyvene som besøkte havna natt til mandag er tatt i Polen. To av motorene ble funnet samtidig. Polsk politi har mottatt liste over det både vi og Nøtterø Båtsenter AS savner etter innbruddet.

Natt til mandag 30. oktober var det innbrudd i havna. Tre båter ble fraktet på sine hengere ned til opptaksplassen. Der ble redskapsbua brutt opp, nødvendig redskap ble hentet ut og tre motorer ble skilt fra sine båter. Mye redskap ble tatt. Foreningens lagerbu ble også brutt opp. Her ble 20 vannslanger og en del sanitærartikler fjernet. Et par båter ble også besøkt med fjerning av diverse redskaper og utstyr som resultat. Politiet i Tønsberg har fått en sak å bryne seg på!


Styret har hatt den årlige innsamlingen av slanger og traller. Denne dugnaden fant sted lørdag den 21. oktober og det ble også installert to luftkanaler i vaktbua. (Ved behov for traller må nå styret kontaktes). Det er ennå trykk på vannet på bryggene, men det varer bare noen dager til. (Endelig stenging av vannet vil ventelig skje ca. 1. november).


En utrolig kald og vindfull april er snart forbi. I dag, 28. april 2017, snødde det! La oss håpe på "Å mai, du skjønne, milde!".

Da det er noen medlemmer som har glemt å betale kontingenten, blir purringer sendt ut denne helga. Foreningen har ikke likviditet til å betale kontingenten til KNBF hvis disse restansene ikke blir betalt!
Lørdag 8. april klargjorde styret vannslangene på bryggene og plasserte ut trallene. Med utsetting av mange båter i dagene før påske kan vi virkelig slå fast at sesongen er i gang.

Årsmøtet ble avholdt den 16. mars. Referatet fra møtet er lagt ut under "Dokumenter". Viktig er å understreke at avgift for uteblitt vakt ble satt opp til kr. 2.500,-.
Et tips framkom i møtet om at vaktene ringte dem som skal ha vakt natten etter. Dermed skulle en unngå avgiften av ren forglemmelse. (Jfr. "Vaktinstruks" under "Dokumenter").
Styret hadde et møte i slutten av november i fjor. Noen rutiner ble endret. Det viktige for medlemmene er å merke seg at fristen for å melde inn ønske om vakt for sesongen er forskjøvet. tiFrist for å melde ønske om vaktdato er ca. 15. februar hvert år - helst pr. epost til styretnbf@gmail.com
.
Pr. 15.  februar
er vaktlista satt opp. Tildelt vakt kan nå søkes opp under "Vaktlister" og vil også framkomme på giroen for medlemskontingenten og fra 1. april ved oppslag i havna.


2016


Det er høst
og sesongen er over. For foreningen har sesongen vært normal. Rutinene  har gått som planlagt. Medlemmene følger stort sett opp sin plikt med vakt og forholder seg omtenksomt i området. Vi ser fram til 2017-sesongen og minner om anledningen til å ønske seg vakt pr. email/tlf. fra 15. januar 2017.

Vi er midt i sesongen!
Vaktholdet går kontinuerlig. Derfor skjer det lite uønsket aktivitet i havna. Ergrelser er det m.a.o. lite av. Og slik skal det være på et sted for rekreasjon..


Årsmøtet
er avholdt. Referatet finnes under «Dokumenter».

Referatet viser bl.a. til at Gustav Kamfjord informerte årsmøtet om utbyggingsplaner og mulig boligbygging i havna med eventuell oppstart i 2019. Styret har bedt om å bli tatt med som part i samtalene angående utbyggingen fremover, noe utbygger også ønsker.


Vaktlista
for sesongen 2016 er satt opp. Vaktdato kan søkes opp under "Vaktlister" Orientering om vakta finnes under "Dokumenter" - "Vaktinstruks 2016".
Årsberetningen 2015 som ble vedtatt av årsmøtet, er å finne under "Dokumenter".


2015


Sesongen
er over. Vaktene sluttet å gå 16. oktober og vannslangene ble tatt inn 18. oktober. Trallene ble tatt inn i uke 43 og vannet på bryggene ble tatt i uke 45. Kassereren er i gang med avslutning av regnskapet hvor evtl. utestående kontingenter og avgifter for ikke gått vakt vil bli purret. Deretter vil det bli satt opp en vaktstatistikk, men allerede nå kan vi si at oppslutningen om vaktopplegget er bra. I juli f.eks. ble utelukkende et fravær registrert.

Midt i sesongen
kan vi fastslå rutinene fungerer i havna. Når ingen hører noe er alt i orden. Selv om været ikke har vært det beste så langt, registrerer vi både bruk og pleie av båtene.


Som referert fra årsmøtet valgte foreningen å bli medlem i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). Alle formelle forhold er pr. juli brakt i orden og medlemmene i Nøtterø Båtforening har fått utstedt et medlemskort i KNBF. Medlemskortene kan hentes i havna fra uke 28 ved henvendelse til et av styrets medlemmer.


Sesongen starter i og med at vaktene begynner å gå 15. april. Tirsdag den 14. april hadde styret en liten dugnad med å legge ut slanger (vannet er påsatt samtidig), sette ut resten av trallene og ellers se til at alt er klargjort for aktivitetene sommeren 2015.


Vaktordningen
har kommet godt i gang med godt oppmøte.

Foreningens årsmøte ble avholdt torsdag den 26. mars kl. 18.30 i lokalene til Nøtterøy Idrettsforening. (P.g.a. snøvær var det dårlig frammøte). Viktige vedtak var

- innmelding i Kongelig Norsk Båtforbund

- heving av kontingenten til kr 150,-


Referat fra årsmøtet er lagt ut under "Dokumenter".  Giro for medlemskontingenten m/angivelse av vaktdato er sendt ut pr. post før påske. Forfall er 8. april.
Beklagligvis betaler bare ca. halvparten av medlemmene innen fristen.


2014


Sommeren 2014 er nå et godt minne. For en sesong! Rutinene har også fungert gjennom sesongen og vaktene gikk til  morgenen den 16. oktober. Det er ikke rapportert om uønskede episoder. Det er slik vi vil ha det i havna vår.


Styret hadde dugnad i havna 20. oktober for å klargjøre for vinteren. Vannet ble stengt og alle slanger og forbindelser ble blåst fri for vann med luft.
Den 15. desember ble det avholdt styremøte i vaktbua hvor forberedelser ble gjort til neste sesong med avholdelse av årsmøte som første aktivitet. Videre gikk vi igjennom grunnene til vår aktivitet og kom opp med stikkord som: Glede, Rekreasjon, Trygghet og Miljø. Det hele endte med: Nøtterø Båtforening - i ei båthavn å være glad i! "Trygghet, miljø og rekrasjon".

En forutsetning
for å få plass i havna neste sesong, er at alle krav er gjort opp. Kasserer har derfor sendt ut påminnelser til dem som av en eller annen grunn står til rest - det være seg for kontingent eller avgift for uteblitt vakt.

Noen forbedringer er utført i det løpet av sesongen. Vi har installert en microbølgeovn i vaktbua. Nå er det bare å ta med ostesmørbrød og/eller pizzabiter o.l. på vakt eller til lunchen ute.
Havneeier har kledd bryggene rundt "vårt" areal nord for vaktbua med trykkimpregnert plank. Det utgjorde en vesentlig standardhevning.


Som de fleste kanskje har lagt merke til, er alle slangene byttet ut. Grunnen var at de sist innkjøpte ble klebrige. De nye er i tillegg av en bedre kvalitet ved at indre belegg skal bedre vannkvaliteten.


Tilslutt, midt i sesongen, minner vi om at trallene skal tilbake på land etter bruk ut på bryggene - egentlig en selvfølgelighet.


I begynnelsen av juni var det frist for levering av kommentar til "Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026" som Nøtterøy kommune har under arbeide. Styret valgte å avgi følgende uttalelse:


«Tilgjengeligheten til skjærgården styrkes gjennom tilrettelegging av enkle bryggeanlegg for fritidsbåter og enkle konstruksjoner for overnatting» er å lese under pkt. 5.3 i Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026. Vi, båtfolket, hilser selvfølgelig slike tiltak velkommen.


Men tiltakene bringer ikke flere ut i nasjonalparken. Økt bruk forutsetter økte antall båtplasser. I vår kunne vi lese i Tønsbergs Blad at båtbransjen hadde problemer fordi antall båtplasser var for få. All den tid  Nøtterøy kommune har gått ut av denne tjenesteproduksjonen, blir båthavnene ikke tatt opp i samfunnsdelen. Allmennhetens tilgang til strandsonen og med båt til skjærgården burde kanskje vært tema i en så langtrekkende plan.


Fra vårt ståsted vil vi problematisere et nytt fenomen som blir praktisert i vår nabokommune Tønsberg - småbåthavner tilordnet boligkomplekser. Her får beboer av leilighet i komplekset anledning til eksklusivt å kjøpe båtplass i havna. Andre interessenter blir ikke tilbudt plass.

Selve småbåthavna er også et sted for rekreasjon. Dette momentet bør også vektlegges når vi nå ser 12 år fram i tid.


2013


Ang. foreningens bruk av denne hjemmesiden:


Årsmeldingen for 2013 og innkallingen til årsmøtet ble sendt ut på papir pr. vanlig post i januar. Dette vil bli siste gang vi bruker posten til denne informasjonen! Neste år vil vi utelukkende bruke hjemmesiden.

Årsmeldingen og innkallingen til årsmøtet 18. mars 2014 er også å finne under valget "Dokumenter".

Årsmøtet 2014 ble vellykket og medlemmene la sesongen 2013 bak seg ved enstemmig tilslutning til sakene som var til behandling. Referatet fra årsmøtet er også å finne under "Dokumenter".


I tillegg til de vanlige foreningspapirene, vil du også få svar på spørsmålet: Når har jeg vakt? (Søk på etternavn). Det er også mulig å bla i kalenderen der vaktlista er lagt inn. Videre finner også liste over ekstravaktene og telefonnummer til disse i tilfelle du er forhindret fra å ta vakta di.
 

Vi tar sikte på å sende ut giroer for innkreving av foreningskontingenten i uke 13. Der er som tidligere, vaktdato opplyst. Vaktinstruks og årsmøtereferat vil ikke bli vedlagt.
Se som nevnt, under "Dokumenter".